Vườn nho ông Trần Mạnh Hùng ở huyện Nghi Lộc – Nghệ An

Vừa qua, kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã đến thăm và kiểm tra vườn nho của ông Trần Mạnh Hùng ở huyện Nghi Lộc – Nghệ An. Vườn nho được chuyển giao từ tháng 4 năm 2022, đến nay cây nho sinh trưởng, phát triển tốt, bắt đầu cho quả vụ đầu tiên. Dưới đây là một số hình ảnh về quá trình chuyển giao giống và kỹ thuật cho vườn nho:
Vườn nho của ông Trần Mạnh Hùng đang sinh trưởng và phát triển tốt
Quy mô vườn nho của ông Trần Mạnh Hùng
Kỹ sư Trần Quang Đạo – chuyển giao cây giống cho chủ vườn
Kỹ sư Trần Quang Đạo hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cây ban đầu cho chủ vườn ngày 24/5/2022
Kỹ sư Trần Quang Đạo thăm và hướng dẫn kỹ thuật cho chủ vườn vào ngày 15/6/2022
Hình ảnh vườn nho ngày 25 tháng 9 năm 2022, cây nho đang sinh trưởng tốt và cho quả vụ đầu tiên

Đại Dương