Vườn nho Hạ đen Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình

Tháng 3 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình xây dựng vườn nho Hạ đen tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thuộc khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh thực hiện 2 năm 2022-2023.

Vườn nho được xây dựng với quy mô 1000 cây giống trên diện tích 2500 mét vuông. Trong đó 700 cây được trồng với mái che đơn giản, 300 cây trồng trong nhà lưới có sẵn.

Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang hướng dẫn kỹ thuật tại điểm chuyển giao Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình tháng 3/2022.
Thạc sĩ Phùng Duy Hiếu – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thăm điểm chuyển giao Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (Tháng 3/2022)

Vườn nho Khuyến nông Ninh Bình tại thời điểm tháng 6/2022
Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đến kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật tại điểm chuyển giao tháng 6/2022

Sau hơn 3 tháng triển khai, được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ kỹ thuật, vườn nho phát triển tốt. Dự kiến vườn nho sẽ cho thu quả vụ đầu tiên vào cuối năm 2022 với sản lượng khoảng 2,5 tấn.

Đại Dương