Vườn nho anh Hà – Lâm Thao, Phú Thọ

Ngày 23/10/2023, Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng & chuyển giao công nghệ nông lâm nghiệp đã đến thăm vườn nho của anh Hà, ở Lâm Thao – Phú Thọ
Vườn nho của anh Hà được triển khai trồng từ năm 2019 với khoảng 1ha nho Hạ Đen. Đến năm 2023, anh Hà tiếp tục mở rộng diện tích trồng thêm 2000 mét vuông nho Mẫu Đơn.
Kỹ sư Trần Quang Đạo cùng với chủ vườn kiểm tra và đánh giá chất lượng quả nho. Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy vườn nho cho chất lượng quả tốt, năng suất đạt tiêu chuẩn.