Tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng nho hạ đen trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Video được đài truyền thanh – truyền hình TP Thái Nguyên thực hiện tại điểm trồng nho do Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông Lâm nghiệp chuyển giao kỹ thuật.

http://daithainguyen.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *