THỜI SỰ [VTV1] 19h Ngày 14/11/2017, Vườn Nho trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang

Hơn 2 năm qua Viện Quảng tây Trung Quốc đã tiến hành chuyển giao công nghệ giống Nho Hạ đen, mô hình này ban đầu đã cho hiệu quả cao