Thăm vườn nho Buôn Hồ – Đắk Lắk

Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp đã đến thăm và hướng dẫn kỹ thuật tại vườn nho anh Giang ở Buôn Hồ – Đắk Lắk. Vườn nho được triển khai trồng từ tháng 7 năm 2022. Đến nay, vườn nho sinh trưởng phát triển tốt, dự kiến sẽ cho thu quả vụ đầu tiên vào đầu năm 2023.

Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm hướng dẫn cách dùng chế phẩm chuyên dụng cho cán bộ quản lý vườn nho
Mô hình trồng Nho kết hợp trồng dâu tây
Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ quản lý vườn nho

Đại Dương