Thăm vườn nho anh Tuấn – Thanh Sơn, Phú Thọ

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2022, Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp đã đến thăm và đánh giá vườn nho anh Tuấn – Thanh Sơn, Phú Thọ. Vườn nho anh Tuấn trồng trên diện tích gần 1ha. Hiện nay cây đã cho quả với chất lượng và sản lượng tương đối tốt. Được biết đã có rất đông bà con nhân dân trong huyện và các vùng lân cận đã đến thăm quan, tìm hiểu và học tập để làm mô hình.