Thăm và hướng dẫn kỹ thuật tại vườn nho anh Nguyễn Công Hải – Đô Lương, Nghệ An

Ngày 10 tháng 8, Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã đến thăm và hướng dẫn kỹ thuật tại vườn nho của anh Nguyễn Công Hải – Đô Lương, Nghệ An.

Tháng 5 năm 2022, anh Hải trồng 1000 cây nho Hạ Đen. Đây là vườn nho được áp dụng kỹ thuật mới giúp rút ngắn thời gian cho thu quả vụ đầu. Mặc dù, thời điểm trồng vào tháng 5 nhưng dự kiến vẫn cho thu vụ quả đầu tiên vào cuối năm nay. Năng suất dự kiến từ 1,5 kg – 2kg/ cây nho trong vụ đầu tiên.

Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang thăm và gắn biển mô hình tại vườn nho anh Hải.
Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang hướng dẫn lý thuyết cho công nhân vườn nho anh Hải
Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang hướng dẫn kỹ thuật tại vườn nho anh Hải.

Đại Dương