Thạc sĩ Phùng Duy Hiếu trả lời phỏng vấn của VTC16 về Nho Hạ Đen

Trong những năm về trước ở Miền Bắc từng có một giấc mơ đó là trồng nho tại Miền Bắc khi mà nhập giống tại Pháp tuy nhiên không thành công, sau đó cũng nhập 1 số giống nho khác về cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng giờ đây Nho Miền Bắc đã trở thành hiện thực và được trồng nhiều địa phương tại Miền Bắc