Tập huấn kỹ thuật trồng nho tại Hà Nội

Ngày 6 tháng 7 năm 2023, tại huyện Đan Phượng Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và chuyển giao Công nghệ Nông, Lâm nghiệp phối hợp với Trạm Khuyến Nông huyện đã tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc các giống nho cho một số nhà vườn đã trồng nho trên địa bàn huyện và những đại biểu quan tâm đến cây nho.

Một số hình ảnh Kỹ Sư Trần Quang Đạo – Tp Kỹ thuật TT Nghiên cứu Ứng dụng chuyển giao Công nghệ Nông, Lâm nghiệp tại buổi tập huấn.