Liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NÔNG – LÂM NGHIỆP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG – LÂM BẮC GIANG

  • Địa chỉ : TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
  • Hotline: 0969 252 131