Chủ vườn nho ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ: Trồng cỏ trong canh tác cây ăn quả

Trong canh tác cây ăn quả, ta thường bắt gặp trong vườn cây tồn tại một số loại cỏ dại dưới tán cây. Đây là một trong những biện pháp bảo vệ đất và tận dụng các ưu thế từ cỏ. Thực ra, cỏ là một thành phần trong tự nhiên, nên việc chúng tồn tại cũng là một lẽ tự nhiên, tại sao ta không tận dụng những lợi ích mà chúng mang lại thay vì phải luôn luôn tiêu diệt chúng. Cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Thùy Hoa ở xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba để hiểu thêm về việc cỏ đem lại lợi ích gì trong canh tác cây ăn quả.