Cán bộ Trung tâm thăm và hỗ trợ kỹ thuật một số vườn nho mới chuyển giao

Trong ngày 13 và 14 tháng 7, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp – Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã đến thăm và hỗ trợ kỹ thuật tại một số vườn nho mới được chuyển giao.

Kỹ sư Sân Dù Cường thăm và hướng dẫn kỹ thuật đại Vườn nho của chị Liên ở Tiểu khu 13 – TT Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Sơn La

Vườn nho của chị Liên ở Mộc Châu, triển khai từ tháng 3/2022, trồng 500 cây với diện tích 1200 mét vuông. Hiện nay cây sinh trưởng phát triển tốt, Mộc Châu rất phù hợp để phát triển các giống nho do nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhiều nên chất lượng của các giống nho được đánh giá là tốt hơn những điểm trồng ở vùng đồng bằng. Đây là một vùng tiềm năng để phát triển vùng sản xuất nho ở miền Bắc.

Thạc sĩ Trần Văn Hải – Phó Giám đốc Trung tâm đến thăm và gắn biển mô hình trồng nho tại Hợp tác xã Liên Hà – Đông Anh – Hà Nội
Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp hướng dẫn kỹ thuật tại Vườn nho Hợp tác xã Liên Hà – Đông Anh – Hà Nội

Vườn nho Hợp tác xã Liên Hà huyện Đông Anh thành phố Hà Nội trồng 1200 cây trên diện tích 3000 mét vuông. Thời điểm trồng là tháng 4/2022. Hiện nay, cây sinh trưởng phát triển ở mức trung bình khá cần phải chăm sóc thêm để cuối năm thu vụ quả đầu tiên. Kỹ sư Trần Quang Đạo lưu ý chủ vườn tập trung chăm sóc theo đúng hướng dẫn của cán bộ kĩ thuật do hiện nay cây đang bị tình trạng gốc to, cành cấp hai bé, cây sẽ khó bắt quả.

Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp thăm và gắn biển mô hình trồng nho tại Vườn nho của anh Tôn – Nam Định

Vườn nho của anh tôn Nam định trồng 800 cây trên diện tích 2000 mét vuông. Thời điểm triển khai trồng từ tháng 3/2022. Hiện nay, cây đang sinh trưởng phát triển tốt,  vụ đầu tiên năng suất dự kiến mỗi cây khoảng 1.5- 2kg.

Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp hướng dẫn lý thuyết trên máy tính cho người trồng nho
Sau khi hướng dẫn lý thuyết, Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp đã hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp tại vườn nho cho người dân.
Kỹ sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp thăm và gắn biển mô hình tại Vườn nho anh Thanh – Nam Định

Vườn nho anh Thanh tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam định trồng từ tháng 3/2022 với số lượng 400 cây trên diện tích là 1000 mét vuông. Hiện nay, cây sinh trưởng phát triển khá, cuối năm sẽ thu hoạch quả vụ đầu tiên. Do vị trí Vườn nho rất gần biển (cách biển khoảng 15km) Kỹ sư Trần Quang Đạo  nhắc chủ vườn lưu ý củng cố hệ thống mái che và giàn trước khi vào mùa mưa bão.

Đại Dương