Vườn nho Hạ đen tại bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La

Ngày 6/7/2022, kỹ sư Sân Dù Cường – cán bộ kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã đến kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật tại vườn nho của gia đình anh Sơn ở bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.

Đường vào vườn nho Hạ đen tại bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
Kỹ sư Sân Dù Cường – cán bộ kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông, lâm nghiệp, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang hướng dẫn kỹ thuật tại vườn nho anh Sơn

Vườn nho này có quy mô 250 cây, được triển khai trồng từ tháng 4 năm 2022. Theo đánh giá của kỹ sư Sân Dù Cường, cây nho sinh trưởng và phát triển tốt. Kỹ sư Cường cũng đã hướng dẫn chủ vườn kỹ thuật tỉa cành và kỹ thuật bón phân. Dự kiến vườn nho sẽ cho thu quả vụ đầu tiên vào tháng 12 năm 2022.

Mường Giôn là xã thuộc khu vực II của huyện Quỳnh Nhai, cách trung tâm huyện 30 km, toàn xã có hơn 2.400 hộ, với trên 11.800 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Thái, Kháng, Mông, Kinh cùng sinh sống. Xã diện có hơn 18.700 ha diện tích tự nhiên, 93,3% chủ yếu là lao động sản xuất nông nghiệp. Tháng 12 năm 2021 xã Mường Giôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thời gian tới, cây nho Hạ đen sẽ là một hướng đi mới, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân nơi đây.

Đại Dương